digitale ESCAPE ROOMS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
 • Aan de teksten op deze Yurls kunnen géén rechten worden ontleend.
 • Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder deze internetpagina “https://breakout.yurls.net/” (hierna te noemen: digitale ESCAPE ROOMS en alle onderliggende pagina's wordt verwezen.
 • Hoewel bij het samenstellen van deze internetsite de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaard ik deswege geen aansprakelijkheid.
 • Deze internetpagina (digitale ESCAPE ROOMS) biedt middels hyperlinks toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.
 • Het feit dat op deze internetpagina (digitale ESCAPE ROOMS) middels hyperlinks wordt verwezen naar andere websites, betekent niet dat ik het eens ben met de inhoud van deze websites. Evenmin kan ik instaan voor de (on)volledigheid van de geboden informatie.
 • Ik plaats op de digitale ESCAPE ROOMS foto’s  en plaatjes, e.d. die bij de betreffende digitale ESCAPE ROOMS passen. Ook maak ik zelf afbeeldingen, waarbij ik gebruik maak van afbeeldingen op het internet. Mocht ik hierbij op enige wijze inbreuk gemaakt hebben op de auteursrechten of het portretrecht van derden - hetgeen zeker niet de bedoeling is - stuur mij dan a.u.b. via e-mail of via de knop 'contact' (onder aan deze pagina in de donkergrijze balk, of via de envelop elders op deze pagina) een berichtje hierover en ik verwijder dan onmiddellijk de betreffende foto's, plaatjes, e.d. van de websites.
 • Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via bovengenoemde wijze contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
 • In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade - in welke vorm dan ook - aan je computersysteem, dan wel hier hieraan gekoppelde randapparatuur, geïnstalleerde software en gegevensbestanden, die het resultaat is van het bezoeken/het gebruik van deze internetsite. Kortom: je bezoek aan deze Yurls 'digitale ESCAPE ROOMS' is volledig voor eigen risico.
 • De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
 • Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud te allen tijde het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

 

Bron: 'Webpaden en meer ...' - Jack Nowee

Met hartelijke dank!

De gegevens die je aan Yurls verstrekt worden niet gedeeld. Het e-mailadres wordt gekoppeld aan een contactformulier waarmee bezoekers contact met je kunnen opnemen als je besluit je pagina openbaar te maken. Het e-mailadres is niet zichtbaar voor bezoekers. Het e-mailadres kan tevens worden gebruikt door Yurls om indien nodig contact met je op te nemen. Ook is het mogelijk dat je een nieuwsbrief ontvangt. Voor deze mailing kun je je afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

Zie verder artikel 6 Gebruikersvoorwaarden

 

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens

 

6.1 De aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. De aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat. U geeft de aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze overeenkomst.

 

6.2 Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Uw eventuele gebruikersaccount wordt dan opgeheven en uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de aanbieder. De aanbieder hoeft uw startpagina of de inhoud daarvan niet te verwijderen van Yurls.net, tenzij u een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.

 

6.3 U heeft recht op inzage en correctie van gegevens die op u betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met de aanbieder via het bovenstaande adres.

 

6.4 De aanbieder houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op Yurls.net opvraagt, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

 

6.5 De aanbieder maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van Yurls.net wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina’s van Yurls.net kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van Yurls.net kan beperken.

 

6.6 Bij registratie vraagt de aanbieder u om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en een werkend e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst die de aanbieder aanbiedt.

 

6.7 Yurls.net kan advertenties bevatten die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van DART-cookies en andere technieken om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google  te gaan.

 

6.8 Op Yurl.net staan advertenties van derden. Ten behoeve van de adverteerders houdt de aanbieder gegevens bij over gebruik van Yurls.net en het aanklikken van de advertenties. Deze gegevens zullen alleen in geanonimiseerde vorm aan de adverteerders beschikbaar worden gesteld.

 

6.9 De aanbieder kan niet garanderen dat websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Bron:

https://www.yurls.net/nl/footer/gebruikersvoorwaarden

(Advertentie)
(Advertentie)

 

Iedere op deze Yurls genoemde digitale ESCAPE ROOM valt onder een

 

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0
Internationaal-licentie
.

 

Voor het copyright op de afbeeldingen gebruikt bij de opdrachten en aanwijzingen van een digitale ESCAPE ROOM, zie de pagina 'Bronnen' op iedere 'digitale ESCAPE ROOM.

Yurls plaatst cookies. Wat zijn dat?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Ze zorgen er bijvoorbeeld  voor dat je wordt herkend als je de volgende keer weer de website bezoekt, maar ze kunnen ook informatie bevatten over de browser of de taal.

 

Welke cookies zijn er?

 

 1. Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om Yurls goed te laten werken. 
 2. Cookies die niet noodzakelijk zijn voor een juiste werking. Voor deze cookies is toestemming nodig. Een voorbeeld zijn de ‘tracking cookies’ die gebruikt worden voor websitestatistieken.

 

Je kunt cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Je kunt reeds geplaatste cookies ook verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Welke cookies gebruikt Yurls?

Yurls gebruikt beide soorten cookies. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld cookies die er voor zorgen dat je wachtwoord en voorkeuren worden onthouden.

 

Yurls gebruikt ook tracking cookies. Wij plaatsen cookies op je computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Tevens gebruiken we cookies bij de keuze van het advertentie-aanbod op Yurls. Kies je voor de branche basisonderwijs, dan kan het zijn dat je andere advertenties krijgt te zien dan wanneer je hebt gekozen voor een andere branche. De gekozen branche vind je terug onder ‘instellingen’ als je bent ingelogd op je Yurls-pagina.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Cookies van andere partijen 

Er worden  op de website van Yurls soms cookies geplaatst van andere partijen. Het gaat om cookies van bijvoorbeeld Facebook enTwitter en andere sociale media.  Informatie wordt meestal pas verzameld op het moment dat je de desbetreffende knop indrukt. De voorwaarden van genoemde diensten zijn dan van toepassing.

 

Bron: https://support.yurls.net/nl/yurls/cookie

(Advertentie)
(Advertentie)